Kontakt

Worksafe Sp. z o.o.
ul. Świecka 8
85-040 Bydgoszcz

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII  Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000582520
NIP: 9671367672
REGON: 36281494300000

numer konta: Alior Bank: 17 2490 0005 0000 4530 6218 5021

Treść wiadomości